Bariery podatkowe

245.

Obrót wierzytelnościami nieregularnymi z tytułu udzielonych kredytów
Obrót wierzytelnościami nieregularnymi z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) przez banki został w praktyce ograniczony do funduszy sekurytyzacyjnych i TFI tworzących takie fundusze, co hamuje rozwój rynku.
Art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT.
Rozwiązaniem byłoby albo umożliwienie rozpoznawania przez banki straty na odpłatnym zbyciu takich wierzytelności w kosztach podatkowych (co ma swoje uzasadnienie w tym, że banki poprzez uprawdopo- dobnienie nieściągalności mogą i tak rozpoznać w kosztach podatkowych nawet całą wartość nominalną wierzytelności - jest to zatem tylko kwestia czasu, kiedy taka „strata” będzie rozpoznana podatkowo), albo przeniesienie zasady rozpoznawania straty w kosztach podatkowych z art. 15 ust. 1h pkt 2 ustawy CIT do art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT (przy zniesieniu oczywiście wymogu odnośnie podmiotu nabywającego wierzytelności, tak aby umożliwić nabywanie wierzytelności od bankom maksymalnej ilości podmiotów funkcjonujących na rynku).
Lista