Bariery podatkowe

246.

Restrukturyzacje zadłużenia
Restrukturyzacje zadłużenia – wyłączenie lub zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu umorzenia lub zawieszenia naliczania odsetek z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek). W chwili obecnej zgodnie z praktyką fiskusa i przeważającym orzecznictwem sądowym w wyniku restrukturyzacji zadłużenia polegającego na umorzeniu naliczonych odsetek lub zawieszeniu naliczania odsetek powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, co oznacza, iż w takich przypadkach powstaje nowe zobowiązanie (18-32% kwoty umorzonych odsetek lub nienaliczanych odsetek). Dłużnikowi pozostaje w takiej sytuacji złożenie wniosku o umorzenie/rozłożenie na raty takiego zobowiązania i zdanie się na subiektywną ocenę i decyzję właściwego organu podatkowego.
Art. 12 ust. 1 i 4 lub art. 17 ustawy CIT.

Art. 11 lub 21 ustawy PIT.
W takich przypadkach, zważywszy, że dłużnik nie otrzymał faktycznie żadnego realnego przysporzenia majątkowego nie powinien powstawać przychód po jego stronie lub przychód taki powinien być zwolniony z opodatkowania.
Lista