Bariery podatkowe

247.

Waloryzacja progów kwotowych obowiązujących w podatkach dochodowych.
Waloryzacja progów kwotowych obowiązujących w podatkach dochodowych.
Art. 22d ust. 1, art. 22e ust. 1, ust. 2,art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 17, art. 23 ust. 1 pkt 4, pkt 47 ustawy PIT i odpowiednie regulacje w ustawie CIT.
Progi zaliczenia danego składnika majątku do środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych nie były zmieniane od kilkunastu lat, podobnie wygląda sytuacja z limitami 20 tys. euro dotyczącymi limitu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od amortyzowanego samochodu osobowego. Uwzględniając poziom inflacji w Polsce oraz rozwój technologiczny urządzeń wartości te nie odpowiadają założeniom przyjętym u podstaw określania limitów.
Lista