Bariery podatkowe

249.

Ustawa o CIT wyłącza z przychodów kwoty otrzymane z tytułu odpłatnego zbycia udziałów
Ustawa o CIT wyłącza z przychodów kwoty otrzymane z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów lub akcji. Jednak przepisy nie przewidują możliwości rozpoznania kosztu w zakresie nadwyżki ponad wartość otrzymywanego przychodu, co powoduje, iż w sytuacji umorzenia, jeżeli powstała strata, podatnik traci prawo do rozpoznania tej straty.
Art. 12 ust. 4 CIT.
Należy wprowadzić regulacje umożliwiające rozliczenie straty w przypadku dokonania odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia. U akcjonariusza zbycie udziałów na rzecz spółki jest opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie jak dochód o charakterze dywidendowym, w związku z tym należałoby ujednolicić zasady opodatkowania zbywania udziałów w zakresie umów zbycia oraz zbycia na rzecz spółki związanego z umorzeniem udziałów.
Lista