Bariery podatkowe

250.

Obecnie obowiązujące przepisy CIT przewidują zbyt krótki okres czasu na złożenie deklaracji
Obecnie obowiązujące przepisy CIT przewidują zbyt krótki okres czasu na złożenie deklaracji dotyczącej rocznego rozliczenia podatku, upływającego z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Ponieważ termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego kończy się z upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia roku bilansowego, dokonanie ostatecznego rozliczenia podatku dochodowego powinno nastąpić na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
Art. 27 ust. 1 CIT.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni mieć prawo do złożenia deklaracji obejmującej roczne rozliczenie podatku i zapłaty tego podatku w terminie, w którym są zobowiązani do przygotowania sprawozdania finansowego i złożenia go do urzędu, czyli w terminie określonym w obecnie obowiązującym art. 27 ust. 2 CIT. Przedmiotowa zmiana nie doprowadziłaby do uszczuplenia budżetu Państwa, z uwagi na uiszczane w trakcie roku podatkowego zaliczki.

Trzeba także zauważyć, iż rozliczenie podatkowe powinno być dokonywane na podstawie ostatecznych danych finansowych, wynikających z zatwierdzonego lub zbadanego sprawozdania finansowego.

Obecny stan prawny wymusza składanie korekt rocznych deklaracji podatku dochodowego po ich złożeniu, wskutek ewentualnych różnic wynikających z zatwierdzonego i zbadanego sprawozdania finansowego.
Lista