Bariery podatkowe

278.

Wadliwa definicja obiektu budowlanego
Wadliwa definicja obiektu budowlanego, powodująca nieuzasadnione ryzyko podatkowe związane z właściwym określeniem obowiązku podatkowego (ogromny stopień rozbieżności w skali kraju co do kwalifikacji określonych urządzeń technicznych jako budowli).
Art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o PoN.
Wprowadzenie definicji budowli w ustawie bez odesłania do przepisów prawa budowlanego. Dobrym pomysłem wydaje się być odwołanie przy klasyfikowaniu obiektów budowlanych na potrzeby podatku od nieruchomości bezpośrednio do KŚT.
Lista