Bariery podatkowe

279.

Brak publikacji interpretacji indywidualnych dotyczących podatków lokalnych
Brak publikacji interpretacji indywidualnych dotyczących podatków lokalnych (np. od nieruchomości i środków transportu) wydawanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów). Nie są one publikowane na stronie internetowej resortu finansów, tylko w Biuletynach Informacji Publicznej każdego z organów samorządowych.
Brak regulacji.
Wdrożenie jednego, zcentralizowanego systemu publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w celu ułatwienia podatnikom dostępu do nich.
Lista