Bariery podatkowe

280.

Brak możliwości składania deklaracji na podatek od nieruchomości drogą elektroniczną.
Brak możliwości składania deklaracji na podatek od nieruchomości drogą elektroniczną.
Brak regulacji.
Ułatwienie, w szczególności dla podatników składających deklaracje do wielu gmin.
Lista