Branża telekomunikacyjna i medialna

Lista barier związanych z: Prawo autorskie

 • Prawo autorskie358.

  Brak ustawowych procedur dotyczących sposobu...

  Brak ustawowych procedur dotyczących sposobu wyłaniania wspólnej reprezentacji wszystkich, funkcjonujących na rynku audiowizualnym, organizacji zbiorowego...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie359.

  Brak ustawowych procedur dotyczących sposobu...

  Brak ustawowych procedur dotyczących sposobu wyłaniania wspólnej reprezentacji wszystkich, funkcjonujących na rynku audiowizualnym, organizacji zbiorowego...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie360.

  Niedostateczne regulacje w ustawie o prawie...

  Niedostateczne regulacje w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony praw autorskich. Obowiązujące przepisy o prawie autorskim...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie361.

  Należy podkreślić, że zarówno w samej...

  Należy podkreślić, że zarówno w samej ustawie, jak i w zezwoleniach Ministra Kultury pojawiają się różne nazwy podobnych pól eksploatacji. Powoduje...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie362.

  Niektóre przepisy wymuszają zapłatę wynagrodzenia...

  Niektóre przepisy wymuszają zapłatę wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. W sytuacji, w której przedsiębiorca uzyskał...

  czytaj więcej
 • Prawo autorskie363.

  Wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń...

  Wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń może składać tylko uczestnik postępowania przed Komisją. Uczestnikami mogą być tylko OZZ lub...

  czytaj więcej