Branża telekomunikacyjna i medialna

361.

Należy podkreślić, że zarówno w samej ustawie, jak i w zezwoleniach Ministra Kultury pojawiają się różne nazwy podobnych pól eksploatacji.
Należy podkreślić, że zarówno w samej ustawie, jak i w zezwoleniach Ministra Kultury pojawiają się różne nazwy podobnych pól eksploatacji. Powoduje to niejasność, co do zakresu danych pól.
Brak przepisu, który nakazywałby Ministrowi – przy udzielaniu zezwoleń – brać pod uwagę nazwy pól eksploatacji z ustawy lub oceniać je według innych wskazanych kryteriów.
Należy zmienić praktykę.
Lista