Branża telekomunikacyjna i medialna

362.

Niektóre przepisy wymuszają zapłatę wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Niektóre przepisy wymuszają zapłatę wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. W sytuacji, w której przedsiębiorca uzyskał prawa od uprawnionego, istnieje ryzyko ponownych roszczeń o to samo prawo ze strony OZZ.
Art. 21
Zmienić przepisy, tak, aby możliwie szeroko dopuścić swobodę wyboru – uzyskania licencji od twórcy bezpośrednio, lub od OZZ.
Lista