Branża telekomunikacyjna i medialna

363.

Wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń może składać tylko uczestnik postępowania przed Komisją. Uczestnikami mogą być tylko OZZ lub organizacje reprezentujące przedsiębiorców.
Wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń może składać tylko uczestnik postępowania przed Komisją. Uczestnikami mogą być tylko OZZ lub organizacje reprezentujące przedsiębiorców. Nowa organizacja, która również zrzesza podmioty korzystające z praw, a która nie uczestniczyła w postępowaniu przed Komisją, nie może wnosić o zmianę tabeli, podczas gdy członkowie tej organizacji muszą płacić wynagrodzenie według stawek określonych przez Komisję.
Art. 110(15)
Należy zmienić przepis i umożliwić podmiotom, które spełniałyby przesłanki uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją, wniesienia o zmianę zatwierdzonej tabeli.
Lista