Bariery ogólnogospodarcze

86.

Obowiązek składania listy podmiotów należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Obowiązek składania listy podmiotów należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oznacza konieczność sporządzania listy wszystkich podmiotów powiązanych z całego świata, co jest obowiązkiem uciążliwym, a niekiedy wręcz niewykonalnym. Niektóre polskie przedsiębiorstwa należące do globalnych grup kapitałowych nie są w stanie go wypełnić - de facto zamyka to drogę do polskiego rynku zamówień publicznych.
Art. 26 ust.2d w związku z art. 24b ust. 5 PZP
Zastąpienie obowiązku składania listy podmiotów należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oświadczeniem o stosunku do pozostałych uczestników postępowania – zmniejszenie uciążliwości dla uczestników rynku, przy zachowaniu ratio legis (eliminacja składania więcej niż jednej oferty przez grupę kapitałową).
Lista