Bariery ogólnogospodarcze

87.

Możliwość posługiwania się zasobami innych podmiotów
Możliwość posługiwania się zasobami innych podmiotów przy ubieganiu się o zamówienia publiczne w praktyce oznacza, że o zamówienie mogą ubiegać się podmioty nie posiadające żadnego doświadczenia lub kadr, bo posługują się zasobami innego podmiotu. Deklaracja podmiotu trzeciego, który deklaruje odda swoje zasoby do dyspozycji zamawiającego nie są weryfikowane.
Art. 26 ust.2b PZP
Zaostrzenie przepisów o wsparciu podmiotu doświadczeniem innego podmiotu. Należy wyeliminować możliwość powoływania się na zasoby bez ponoszenia odpowiedzialności. Obecne przepisy nie promują usługodawców i dostawców stawiających na własny rozwój, inwestujących w szkolenia, samodoskonalenie etc.
Lista