Bariery ogólnogospodarcze

89.

Terminy, w których można zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Terminy, w których można zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W praktyce przy silnym obecnie reżimie czasowym wykonawcy realnie nie będą mieli szans na zadanie pytań. Z kolei zamawiający ryzykują prowadzenie wadliwych postępowań.
Art. 38 ust.1, 1a, 1b PZP
Rekomendujemy przywrócenie wcześniej obowiązujących przepisów, gdzie wykonawca mógł zadawać pytania do 6 dni przed terminem złożenia ofert. Zmiana terminu składania ofert powinna dawać wykonawcom możliwość zadawania pytań do 6 dni przed zmienionym terminem składania ofert (obecnie przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku).
Lista