Bariery ogólnogospodarcze

90.

Zbyt krótkie terminy w postępowaniach na najmniejsze i największe zamówienia publiczne.
Zbyt krótkie terminy w postępowaniach na najmniejsze i największe zamówienia publiczne.
Art. 43 i art.52 PZP
Zmiana terminów w postępowania:
  • dłuższy termin dla zamówień na roboty budowlane poniżej progów unijnych
  • wprowadzenie dodatkowego progu na największe zamówienia, w których terminy byłyby dłuższe od terminów minimalnych z prawa unijnego
Lista