Bariery ogólnogospodarcze

91.

Zatrzymanie wadium przez zamawiających publicznych w przypadku nie udzielenia wyjaśnień w określonym terminie lub udzielenie wyjaśnień niesatysfakcjonujących zamawiającego.
Zatrzymanie wadium przez zamawiających publicznych w przypadku nie udzielenia wyjaśnień w określonym terminie lub udzielenie wyjaśnień niesatysfakcjonujących zamawiającego. W praktyce wadium zatrzymywane jest nawet w przypadku, gdy pomioty ubiegające się o zamówienie nie mają praktycznie szans na jego pozyskanie, co przeczy to idei zabezpieczenia oferty gwarancją wadialną.
Art.46 ust.4a PZP
Uchylenie art.46.ust 4a PZP
Lista