Bariery ogólnogospodarcze

92.

Prekwalifikacja w dialogu konkurencyjnym.
Prekwalifikacja w dialogu konkurencyjnym.
Art. 60d ust. 2 PZP
Zmniejszenie minimalnej liczby wykonawców w dialogu konkurencyjnym z 5 do 3.
Lista