Bariery ogólnogospodarcze

93.

Zamawiający w praktyce nie stosują innych kryteriów wyboru oferty niż cena.
Zamawiający w praktyce nie stosują innych kryteriów wyboru oferty niż cena. Negatywne skutki tak pojmowanego kryterium wyboru ofert już przynosi straty. Wprowadzenie obligatoryjnego stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert przy zamówieniach na usługi intelektualne lub wymagających wykonania danej usługi w oparciu o określoną metodykę. Te same reguły miałyby dotyczyć robót i dostaw, których częścią również są usługi intelektualne.
Art. 91 ust 2 PZP
Wprowadzenie przepisów nakładających na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert ze wskazaniem, że dla usług intelektualnych cena nie może mieć większej wagi niż np. 40% lub Przyjęcie przez agendy rządowe i ministerstwa dokumentów wzorcowych i wytycznych we współpracy z organizacjami wykonawców i zamawiających. Odstąpienie od treści dokumentów wymagałoby uzasadnienia.
Lista