Bariery ogólnogospodarcze

94.

Brak przepisów i praktyki umownej określającej czas, jaki mają zamawiający na podpisanie umowy od chwili wyłonienia wykonawcy
Brak przepisów i praktyki umownej określającej czas, jaki mają zamawiający na podpisanie umowy od chwili wyłonienia wykonawcy (obecnie wskazany jest termin minimalny). Często upływa wiele miesięcy od wyłonienia wykonawcy do podpisania umowy lub do zawarcia umowy nie dochodzi. Tego typu praktyki generują koszty wykonawców, przy braku odpowiedzialności strony publicznej za ich stosowanie.
Art. 94 ust 1 PZP
Wprowadzenie przepisów określających czas od wyłonienia wykonawcy do podpisania umowy oraz odszkodowań w przypadku nie zawarcia takiej umowy (obecne przepisy przewidują jedynie zakaz zawarcia umowy przed upływem 10/5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty). Możliwości lepsze planowania zamówień i harmonogramów pozwoli zmniejszyć wykonawcom koszty, a jednocześnie zwiększy odpowiedzialność zamawiających.
Lista