Bariery ogólnogospodarcze

98.

W przypadku postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej progów unijnych, przepisy ustawy PZP nie dają możliwości obrony praw wykonawców na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przypadku postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej progów unijnych, przepisy ustawy PZP nie dają możliwości obrony praw wykonawców na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Art. 180 ust 2 PZP
Wprowadzenie możliwości złożenia odwołania wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Lista