Bariery ogólnogospodarcze

100.

Zawyżona wysokość opłaty stosunkowej za skargę na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
Zawyżona wysokość opłaty stosunkowej za skargę na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej - . nie ma żadnego uzasadnienia. Jej wysokość stanowi 5% wartości zamówienia (jednak nie więcej niż 5 mln PLN).
Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.)
Obniżenie górnego pułapu wysokości wpisu do 100 tys. PLN
Lista