Bariery ogólnogospodarcze

Lista barier związanych z: Proces dochodzenia należności

 • Proces dochodzenia należności...8.

  Przewlekłość tradycyjnych postępowań...

  Przewlekłość tradycyjnych postępowań sądowych, szczególnie w sprawach gospodarczych. Odległe terminy wyznaczania rozpraw. Brak elektronicznych...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...9.

  Brak efektywnego finansowania egzekucji komorniczej-...

  Brak efektywnego finansowania egzekucji komorniczej- opłaty stałe nie związane ze skutecznością egzekucji.

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...10.

  Wysokie koszty pośrednie egzekucji komorniczej....

  Wysokie koszty pośrednie egzekucji komorniczej. Opłaty pobierane przez ZUS i Urząd Skarbowy za informacje udzielane komornikom sądowym na potrzeby...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...11.

  Weryfikacja danych

  Weryfikacja danych: Obecnie obowiązek weryfikacji danych dłużnika w postępowaniu sądowym obciąża wierzycieli np. wierzyciel ma obowiązek...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...12.

  Procedura doręczeń w toku procesu.

  Procedura doręczeń w toku procesu. W związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, istotnym problemem,...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...13.

  Brak regulacji prawnych w zakresie elektronicznych...

  Brak regulacji prawnych w zakresie elektronicznych rozwiązań w postępowaniu egzekucyjnym ( elektroniczne wnioski egzekucyjne we wszystkich postępowaniach,...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...14.

  Uproszczenie formularzy w innych postępowaniach...

  Uproszczenie formularzy w innych postępowaniach uproszczonych. Od 1 stycznia 2010 r. zaczęło funkcjonować w Polsce tzw. elektroniczne postępowanie...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...15.

  Brak rejestru bezskutecznych egzekucji i...

  Brak rejestru bezskutecznych egzekucji i rejestru dłużników egzekwowanych. Co roku setki tysięcy egzekucji kończą się bezskutecznie. Nie...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...16.

  Rozbieżności odnośnie przepisów o kosztach...

  Rozbieżności odnośnie przepisów o kosztach postępowania, np. w postępowaniu upominawczym opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu; gdy nakaz...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...17.

  Egzekucja komornicza

  Egzekucja komornicza Wielu dłużników celowo i systematycznie nie odbiera korespondencji od komornika, korespondencja awizowana przez Pocztę nie jest...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...18.

  Ograniczenia w zakresie egzekucji ze środków...

  Ograniczenia w zakresie egzekucji ze środków na rachunku bankowym dłużnika (art. 54 Prawa bankowego), obniżają skuteczność stosowania tego sposobu...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...19.

  Ograniczenia w zakresie egzekucji z minimalnego...

  Ograniczenia w zakresie egzekucji z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota wynagrodzenia minimalnego nie podlega egzekucji jednak ten sam konsument...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...20.

  Utrata tytułu wykonawczego blokuje wierzycielowi...

  Utrata tytułu wykonawczego blokuje wierzycielowi możliwość dochodzenia należności na drodze egzekucyjnej. Rozpatrzenie wniosku wierzyciela o ponowne...

  czytaj więcej
 • Proces dochodzenia należności...21.

  Odpowiedzialność członków zarządu w...

  Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach handlowych. W wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) i kodeksu karnego (k.k.),...

  czytaj więcej