Bariery ogólnogospodarcze

8.

Przewlekłość tradycyjnych postępowań sądowych, szczególnie w sprawach gospodarczych.
Przewlekłość tradycyjnych postępowań sądowych, szczególnie w sprawach gospodarczych. Odległe terminy wyznaczania rozpraw. Brak elektronicznych rozwiązań na wzór tych funkcjonujących w ramach EPU
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
W kwestii usprawnienia sądownictwa, w tym gospodarczego, należy dążyć do pełnej informatyzacji tradycyjnych sądów, w tym wydziałów gospodarczych, co pozytywnie wpłynęłoby na efektywność pracy, innym pozytywnym aspektem byłyby oszczędności wynikające z elektronicznej wymiany korespondencji pomiędzy sądem a stronami postępowania.
Lista