Bariery ogólnogospodarcze

9.

Brak efektywnego finansowania egzekucji komorniczej- opłaty stałe nie związane ze skutecznością egzekucji.
Brak efektywnego finansowania egzekucji komorniczej- opłaty stałe nie związane ze skutecznością egzekucji.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, art. 53a

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego, art.7971
Wyeliminowanie lub obniżenie opłat stałych nie powiązanych ze skutecznością postępowań egzekucyjnych (art. 53a UKSE - poszukiwanie majątku dłużnika)

System naliczania opłat od skutecznie przeprowadzonej egzekucji powinien motywować komorników do podejmowania efektywnych działań zakończonych wyegzekwowaniem zadłużenia. Obowiązujące regulacje pozwalają natomiast na osiąganie dochodów przez komorników, które nie są uzależnione od skuteczności podejmowanych czynności egzekucyjnych (opłata UstałaU za poszukiwanie majątku dłużnika pobierana przez komorników od wierzycieli w zw. z art. 7971 kpc i art. 53a kuse). Mając na uwadze powyższe proponuje się uchylenie przepisów regulujących pobieranie od wierzycieli opłat stałych (w ok. 75% bezskutecznych egzekucji) i zapewnienie komornikom wyższego wynagrodzenia z tytułu skutecznie zakończonej egzekucji (uchylenie art. 53a UKSE, zmiana art. 7971 kpc◊ komornikowi powinien przysługiwać jedynie zwrot wydatków gotówkowych związanych z poszukiwaniem majątku dłużnika).
Lista