Bariery ogólnogospodarcze

10.

Wysokie koszty pośrednie egzekucji komorniczej.
Wysokie koszty pośrednie egzekucji komorniczej.

Opłaty pobierane przez ZUS i Urząd Skarbowy za informacje udzielane komornikom sądowym na potrzeby egzekucji są drastycznie niewspółmierne do rzeczywistych kosztów i wpływają na nieopłacalność egzekucji.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania.
Obniżenie kosztów egzekucji poprzez wyeliminowanie opłat za dostęp do informacji z ZUS i Urzędu Skarbowego o majątku i dochodach dłużnika.

Obniżenie kosztów obsługi procesu po stronie ZUS i Urzędu Skarbowego poprzez wprowadzenie elektronicznej komunikacji z wymienionymi urzędami i automatyczna obsługa odpowiedzi udzielanych komornikom sądowym.
Lista