Bariery ogólnogospodarcze

13.

Brak regulacji prawnych w zakresie elektronicznych rozwiązań w postępowaniu egzekucyjnym
Brak regulacji prawnych w zakresie elektronicznych rozwiązań w postępowaniu egzekucyjnym ( elektroniczne wnioski egzekucyjne we wszystkich postępowaniach, elektroniczne akta komornicze, elektroniczna wymiana korespondencji pomiędzy wierzycielami i komornikami, a także komornikami i urzędami, elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Stworzenie przepisów regulujących w KPC i UKSE kwestie elektronicznej egzekucji:

  • elektroniczne wnioski egzekucyjne
  • elektroniczne akta komornicze,
  • elektroniczna wymiana korespondencji pomiędzy wierzycielami i komornikami, a także komornikami i urzędami,
  • elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji
Lista