Bariery ogólnogospodarcze

16.

Rozbieżności odnośnie przepisów o kosztach postępowania.
Rozbieżności odnośnie przepisów o kosztach postępowania, np. w postępowaniu upominawczym opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu; gdy nakaz zapłaty się uprawomocni sąd zwraca ¾ ww. opłaty z urzędu. Problem w tym, że jedne sądy zwracają z urzędu, inne tylko na wniosek.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Niezbędne jest stworzenie rejestru bezskutecznych egzekucji, a także bazy danych dłużników egzekwowanych (która mogłaby być utrzymywana przez Krajową Radę Komorniczą ). Nadrzędnym celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i tym samym ograniczenie ryzyka na jakie narażeni są kredytodawcy. Realizacja projektu spełni także rolę edukacyjną mobilizując dłużników do spłaty zobowiązań W związku z brakiem w chwili obecnej założeń do projektu legislacyjnego w tym zakresie eksperci Lewiatan i przedstawiciele komorników byliby zainteresowani wypracowaniem z udziałem Ministerstwa Sprawiedliwości rozwiązań i projektów ustaw w tym zakresie, przy współudziale Ministerstwa Gospodarki, by jednocześnie zapewnić dostęp do baz danych dłużników podlegających egzekucji za pośrednictwem Biur Informacji Gospodarczej.
Lista