Bariery ogólnogospodarcze

19.

Ograniczenia w zakresie egzekucji z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Ograniczenia w zakresie egzekucji z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota wynagrodzenia minimalnego nie podlega egzekucji jednak ten sam konsument zarabiający minimalne wynagrodzenie ma możliwość systematycznego zaciągania zobowiązań w bankach, instytucjach finansowych, u dostawców usług masowych, nie płacąc wcześniejszych zobowiązań. Mimo iż sprawy trafiają do egzekucji komorniczej, wyegzekwowanie zadłużenia jest niemożliwe właśnie ze względu na minimalne wynagrodzenie. Obecna regulacja stwarza pole do nadużyć i celowego działania na szkodę potencjalnych wierzycieli.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Zmniejszenie ochrony przed egzekucją minimalnego wynagrodzenia za pracę i określenie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego na poziomie 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Lista