Branża telekomunikacyjna i medialna

364.

Konstrukcja opłaty 1,5% na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Konstrukcja opłaty 1,5% na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej polega na obciążeniu:
  • pierwszy raz nadawców ust.3, (przychody z emisji reklam itp.) za nadania programów,
  • ponadto od operatorów platform (ust. 4.) z opłat od odbiorców za dostęp do programów nadawanych lub reemitowanych na platformie (za które już nadawcy programów opłacają 1,5 % od swoich przychodów z reklam etc.),
  • powtórnie (a w przypadku rozprowadzania programu odbieranego przez operatorów z platformy cyfrowej po raz trzeci od przekazu programu) stawką 1,5 % opodatkowani/obciążeni są operatorzy sieci kablowych od przychodu uzyskanego z tytułu przychodów pochodzących z opłat za dostęp do reemitowanych programów telewizyjnych oraz świadczenia usług reemisji.
Art. 19
Nadawcy niepubliczni (komercyjni), jeśli w ogóle mają być obciążeni opłatą 1,5 % na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej od przychodów, dla zachowania równego traktowania nadawców niepublicznych (komercyjnych) z nadawcą publicznym TVP SA (ust. 7), też powinni mieć możliwość przeznaczyć na produkcję filmów (dla których pierwszym polem eksploatacji „nie są nadania telewizyjne”) 1,5% przychodów.

Operatorzy platform i sieci kablowych powinni być zwolnieni od tej opłaty (bo już nadawcy programów ją opłacają lub przeznaczają 1,5 % na produkcję filmów (nie telewizyjnych) na podstawie ust. 3. Nadawca publiczny jest wyraźnie pod tym względem uprzywilejowany, a nadawcy niepubliczni są w ten sposób dyskryminowani (bo mają dokonywać opłaty zamiast mieć możliwość wyprodukowania za swoje pieniądze filmów kinematograficznych).
Lista