Branża telekomunikacyjna i medialna

Lista barier związanych z: Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

  • Ustawa o ochronie niektórych...366.

    Przepis ustawy przewiduje, że przedsiębiorca...

    Przepis ustawy przewiduje, że przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, najpóźniej...

    czytaj więcej