Branża telekomunikacyjna i medialna

352.

Zbyt szerokie uregulowania dotyczące zasady "mustcarry"/"mustoffer" w odniesieniu do wszelkich sposobów rozprowadzania programów.
Zbyt szerokie uregulowania dotyczące zasady "mustcarry"/"mustoffer" w odniesieniu do wszelkich sposobów rozprowadzania programów, przede wszystkich wobec najnowszych, będących w fazie wczesnego rozwoju technik np. Internet TV, TV w sieciach 3G czy LTE.
Art. 43 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji
Dzisiejsze brzmienie art. 43 i 43a wskazuje, że zakres podmiotów objętych tym obowiązkiem jest zdecydowanie szerszy i dotyczy wszystkich, którzy w ogóle rozprowadzają programy niezależnie od sposobu, czy technologii. W uzasadnieniu do ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej zostało to również wyraźnie wskazane: "Ponadto mając na uwadze pojawienie się nowych sposobów odbioru telewizji (np. IP TV, Internet TV) konieczne było objęcie obowiązkiem mustcarry nie tylko operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych, ale także pozostałych podmiotów rozprowadzających program w sieciach telekomunikacyjnych".

Wydaje się, że o ile słusznie ustawodawca rozszerzył obowiązek „mustcarry” na rozprowadzanie programów drogą satelitarną oraz dodał obowiązek „mustoffer”, to przyjęcie tych rozwiązań do rozwijających się jeszcze „innych” technologii rozprowadzania jest zbyt wczesne. Trudność w realizacji tego obowiązku po stronie operatorów, np. Internet TV lub telewizji rozprowadzanej za pomocą sieci moblinych (w streamingu), nastręcza wiele problemów wynikających z braku po stronie nadawców programów „obowiązkowych” odpowiednich praw autorskich na emisje inną drogą niż satelitarna, kablowa czy cyfrowa/analogowa naziemna.

Zgodnie z Dyrektywą 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej prawami użytkowników, obowiązek „must-carry” może być nałożony na różnorakie sieci - kablowe, satelitarne, naziemne i inne służące do rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych, jednak wtedy gdy „znacząca liczba użytkowników końcowych takich sieci wykorzystuje je jako swój główny sposób odbierania audycji radiowych i telewizyjnych”. W chwili obecnej nie mamy sytuacji, w którą rozprowadzanie typu „Internet TV” czy streaming w sieciach komórkowych są jeszcze marginalnym sposobem odbierania audycji radiowych i telewizyjnych, dlatego też nie powinny być one objęte obowiązkiem „mustoffer”.
Lista