Branża telekomunikacyjna i medialna

354.

W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw znalazła się regulacja (art. 16 ust. 7 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji) stanowiąca delegację ustawową dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw znalazła się regulacja (art. 16 ust. 7 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji) stanowiąca delegację ustawową dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do ustalenia w drodze rozporządzenia m.in. sposobu oznaczania i umieszczania w programach ogłoszeń autopromocyjnych nadawców.

Przepis stanowi konsekwencję kwestionowanego przepisu art. 16 ust. 5 ustawy. Autopromocyjne ogłoszenia nadawcy (czyli np. wypowiedzi dziennikarza o innej audycji tego samego nadawcy), powinny być oznaczane na antenie, a co więcej nie mogą być emitowane w trakcie trwania audycji. Taka regulacja powoduje całkowicie nieuzasadnione ograniczenie działalności nadawczej, ze szkodą dla treści nadawanego programu, a zatem i odbiorców. Co więcej, regulacja ta wiąże się z koniecznością daleko idących zmian w merytorycznej zawartości programów nadawców.
Art. 16 ust. 7 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji.
Wykreślić z Art. 16 ust. 7 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji wyrazy: „oraz sposób ich oznaczania i umieszczania w programach”.
Lista