Branża telekomunikacyjna i medialna

356.

W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji został nałożony na nadawców telewizyjnych obowiązek
W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji został nałożony na nadawców telewizyjnych obowiązek zapewniania dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy. Obecnie ustawa nakłada na nadawców obowiązek, żeby co najmniej 10% czasu nadawania programu miało te udogodnienia, a to oznacza stworzenie dla tych 10% dodatkowej (oprócz tradycyjnej lektorskiej lub dubbingowej) wersji polskiej zawierającej audiodeskrypcję lub język migowy). Taki obowiązek wiąże się z bardzo dużym dodatkowym obciążeniem finansowym dla nadawców, a ustawodawca nie przewiduje żadnego rozróżnienia programów ze względu na tematykę programu, jego profil czy widzów. W związku z powyższym nadawca programu dziecięcego skierowanego do dzieci do lat 5 czy nadawca programu sportowego złożonego głownie z transmisji sportowych również ma obowiązek sporządzenia dodatkowej wersji zawierającej audio deskrypcję czy język migowy. KRRiT może w tym zakresie wydać rozporządzenie zmniejszające – w pewnych przypadkach - procent dodatkowej wersji polskiej, ale do tej pory nie przygotowała takiego projektu, nie prowadzi żadnych konsultacji w tym zakresie, a jednocześnie oczekuje od nadawców raportów z wykonania tego obowiązku.
Art. 18a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.
Zmiana art. 18 a ust. 1 i ust. 2 lub wydanie rozporządzenia, którego zmniejsza lub całkowicie zwalnia z obowiązku sporządzania dodatkowej wersji dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu nadawców programów skierowanych do dzieci (nieznajomość przez tych widzów nie tylko języka migowego, ale i często brak umiejętności czytania w ogóle) oraz nadawców programów sportowych (brak możliwości przygotowania dodatkowej wersji ze względu na specyfikę programowa tego programu).
Lista