Branża telekomunikacyjna i medialna

369.

Zbyt wąska definicja dostawców usług płatniczych
Zbyt wąska definicja dostawców usług płatniczych uniemożliwia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczenie tego typu usług. Jest to bariera rozwoju obrotu bezgotówkowego.
Art. 4 ust. 2.
Proponujemy dołączyć do art.4, jako dostawców usług płatniczych – przedsiębiorstwo telekomunikacyjne działające zgodnie z Ustawą Prawo telekomunikacyjne, ponieważ Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne gwarantują bezpieczeństwo transakcji przez spełnienie wysokich wymagań ww. Ustawy, mają najwyższe standardy bezpieczeństwa, obowiązków informacyjno – sprawozdawczych oraz finansowania. Ponieważ z usług telekomunikacyjnych korzysta prawie 100% obywateli, mogliby oni stać się istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi obrotu bezgotówkowego. Obrót gotówkowy w Polsce jest bardzo drogą formą obrotu i jego eliminowanie z gospodarki zmniejsza jej koszty.
Lista