Bariery ogólnogospodarcze

Lista barier związanych z: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...22.

  Obowiązek uzyskiwania pisemnej zgody właściciela,...

  Obowiązek uzyskiwania pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku na sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli punkt...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...23.

  Nałożenie na organ wydający zgodę na...

  Nałożenie na organ wydający zgodę na handel alkoholem obowiązku automatycznego stosowania sankcji odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...24.

  Wprowadzone limity punktów sprzedaży napojów...

  Wprowadzone limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na podstawie uchwał rady poszczególnych gmin (art. 12). Limity...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...25.

  Wymóg określenia we wniosku o wydanie zezwolenia...

  Wymóg określenia we wniosku o wydanie zezwolenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (art. 9 ust. 3b pkt 4). Wykonywanie działalności...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...26.

  Wymóg określenia we wniosku o wydanie zezwolenia...

  Wymóg określenia we wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi wnioskowanego terminu ważności zezwolenia(art. 9 ust. 3b pkt...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...27.

  Wymóg posiadania tytułu prawnego

  Wymóg posiadania tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych (obrót hurtowy) - art....

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...28.

  Brak uregulowania ustawowego sprzedaży alkoholu...

  Brak regulacji

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...29.

  Zbyt duża ilość zezwoleń na sprzedaż...

  Zbyt duża ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu i opłat za korzystanie z nich oraz nakładające się na siebie terminy dokonywania tych opłat (art....

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...30.

  Niekorzystna stała kwotowa opłata za korzystanie...

  Niekorzystna stała kwotowa opłata za korzystanie z zezwoleń dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...31.

  Niedookreślone uprawnienia gminy do wprowadzenia...

  Niedookreślone uprawnienia gminy do wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w obiektach lub na obszarach gminy ze...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...32.

  Zbyt duża ilość nieuzasadnionych wymagań...

  Zbyt duża ilość nieuzasadnionych wymagań formalnych w procedurze ubiegania się o wydanie zezwolenia. Obowiązek dołączania do wniosku o wydanie...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...33.

  Nieprecyzyjne zasady odpowiedzialności za...

  Nieprecyzyjne zasady odpowiedzialności za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej, czy znajdującej się pod wpływem alkoholu (art. 15 w zw. z art. 43 ust....

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...34.

  Konieczność uzyskania, przy ubieganiu się...

  Konieczność uzyskania, przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia, pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...35.

  Zbyt restrykcyjne zasady wygaszania zezwolenia...

  Zbyt restrykcyjne zasady wygaszania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę opłaty za zezwolenie w niewłaściwej...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...36.

  Wymóg planów miejscowych dla inwestycji...

  Wymóg planów miejscowych dla inwestycji pow. 2000 m2. W obecnym stanie prawnym dochodzi do naruszenia art. 20 i 22 Konstytucji RP ze względu na ograniczenie...

  czytaj więcej
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości...37.

  Interpretacja przepisów ustawy o wychowaniu...

  Interpretacja przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Ministerstwo Zdrowia w taki sposób, że nie jest możliwe...

  czytaj więcej