Bariery ogólnogospodarcze

27.

Wymóg posiadania tytułu prawnego
Wymóg posiadania tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych (obrót hurtowy) - art. 94.
Art.94
Powyższy wymóg jest nieuzasadniony z uwagi różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, proponuje się zniesienie tego wymogu.
Lista