Bariery ogólnogospodarcze

29.

Zbyt duża ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Zbyt duża ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu i opłat za korzystanie z nich oraz nakładające się na siebie terminy dokonywania tych opłat (art. 18 ust. 3).
Art. 18 ust. 3) ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Proponuje się zastąpienie trzech zezwoleń dwoma, co uprości także warunki wnoszenia opłat. Proponuje się jedną opłatę wnoszoną przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu.
Lista