Bariery ogólnogospodarcze

35.

Zbyt restrykcyjne zasady wygaszania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę opłaty za zezwolenie w niewłaściwej wysokości
Zbyt restrykcyjne zasady wygaszania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę opłaty za zezwolenie w niewłaściwej wysokości, np. 1 grosz lub 2 grosze mniej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, w takiej sytuacji, bez względu na fakt czy jest to 1 grosz czy 2 grosze niedopłaty zezwolenie jest wygaszane na 6 miesięcy.
Art. 18 ust. 12 pkt 5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Proponujemy liberalizację tego przepisu poprzez wykreślenie słów: „lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5”
Lista