Bariery ogólnogospodarcze

37.

Interpretacja przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Interpretacja przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Ministerstwo Zdrowia w taki sposób, że nie jest możliwe prowadzenie detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet.
Art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy
Zmiana przepisów ustawy w taki sposób, aby sprzedaż alkoholu przez Internet była dozwolona wprost albo zmiana interpretacji organów koncesyjnych, kontrolnych i Ministerstwa Zdrowia, gdyż sprzedaż alkoholu przez Internet można zorganizować w taki sposób w praktyce, aby cele przepisów ustawy zostały zachowane.
Lista