Branża telekomunikacyjna i medialna

Lista barier związanych z: Ustawa - Prawo telekomunikacyjne

 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...328.

  Powinna istnieć możliwość zastrzeżenia...

  Powinna istnieć możliwość zastrzeżenia kar w przypadkach, kiedy na wniosek dużego abonenta biznesowego operator poniesie wysokie nakłady inwestycyjne...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...331.

  W obecnym stanie prawnym operator telekomunikacyjny...

  W obecnym stanie prawnym operator telekomunikacyjny zobowiązany jest: doręczyć na piśmie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...332.

  Utrudnienie w interpretacji przepisu.

  Utrudnienie w interpretacji przepisu. Należy ujednolicić przepis tak jak to ma miejsce w art. 61 ust. 6a.

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...333.

  Należy rozszerzyć zakres wyraźnie wskazanych...

  Należy rozszerzyć zakres wyraźnie wskazanych przypadków, w których redakcyjna zmiana regulaminu nie stanowi zmiany umowy, która wiązałaby się...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...334.

  Nie jest jasne dlaczego dostawca usług telekomunikacyjnych...

  Nie jest jasne dlaczego dostawca usług telekomunikacyjnych musi wprowadzać obniżki cen z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca, co wynika z art....

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...335.

  Ponadwymiarowy obowiązek dostarczania

  Ponadwymiarowy obowiązek dostarczania Prezesowi UKE wszystkich cenników i zmian do nich. Wystarczający byłby przepis dostarczania ich na żądanie...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...336.

  Potrzeba uporządkowania sposobów wzywania...

  Potrzeba uporządkowania sposobów wzywania pomocy. Sfera numeracji oraz systemów służących do wzywania pomocy jest jedną z najbardziej zaniedbanych...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...337.

  Zgodnie z zał. I do dyrektywy o usłudze...

  Zgodnie z zał. I do dyrektywy o usłudze powszechnej dostawca usług może za szczegółowy wykaz pobierać niewielkie opłaty lub dostarczać je bezpłatnie....

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...338.

  Nieproporcjonalna penalizacja.

  Nieproporcjonalna penalizacja. Potrzeba „racjonalizacji” sankcji karnych prawa gospodarczego. Przepisy Prawa telekomunikacyjnego przewidują bardzo...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...339.

  Nadmierne obowiązki związane z wykonywaniem...

  Nadmierne obowiązki związane z wykonywaniem zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponoszenie...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...340.

  Obowiązki na rzecz obronności.

  Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego nakładane w ustawie prawo telekomunikacyjne i w rozporządzeniach wykonawczych....

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...341.

  Obowiązek udostępniania przez operatorów...

  Obowiązek udostępniania przez operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, na własny...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...342.

  Konieczność zmiany modelu organu regulacyjnego...

  Konieczność zmiany modelu organu regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego na model kolegialny. Postulujemy wprowadzenie kolegialnego modelu organu...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...343.

  Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć...

  Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UKE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie istniejąca regulacja nie gwarantuje...

  czytaj więcej
 • Ustawa - Prawo telekomunikacyjne...344.

  Brak możliwości racjonalnego średnio i...

  Brak możliwości racjonalnego średnio i długoterminowych planowania inwestycji w sieć radiokomunikacyjną jako efekt braku długoterminowego harmonogramu...

  czytaj więcej