Branża telekomunikacyjna i medialna

336.

Potrzeba uporządkowania sposobów wzywania pomocy.
Potrzeba uporządkowania sposobów wzywania pomocy.

Sfera numeracji oraz systemów służących do wzywania pomocy jest jedną z najbardziej zaniedbanych w Polsce. Do dziś nie powstał jednolity system powiadamiania ratunkowego.

Istnieje kilkanaście różnych numerów alarmowych, które są utrzymywane w większości kompletnie niepotrzebnie w świadomości użytkowników oraz w obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz systemów poszczególnych służb państwowych.

Niezbędny jest wyłącznie jeden numer – 112.
Art. 77 PT, ustawa o systemach powiadamiania ratunkowego
Niezbędne z punktu widzenia obywateli, którzy są zdezorientowani gdzie dzwonić po pomoc, przedsiębiorców oraz służb państwowych, którzy ponoszą niewspółmiernie wysokie koszty obsługi nadmiarowych systemów jest zreformowanie systemu powiadamiania ratunkowego poprzez wprowadzenie tylko jednego numeru będącego europejskim standardem – numeru 112. Pozostałe numery są niepotrzebne.
Lista