Branża telekomunikacyjna i medialna

339.

Nadmierne obowiązki związane z wykonywaniem zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nadmierne obowiązki związane z wykonywaniem zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponoszenie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztów związanych z szeroko pojętą retencją danych.
Art. 176 PT i dalsze.
Omawiany obszar regulacji wymaga wnikliwszego oraz staranniejszego pod względem merytorycznym, podejścia ze strony wszystkich podmiotów zainteresowanych regulacją oraz postrzegania potrzeby uregulowania tych kwestii w oddzielnej ustawie. Konieczne jest wprowadzenie odpłatności za niektóre czynności wykonywane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz uprawnionych podmiotów, sądów czy prokuratury. Przy czym należy zauważyć, że w systemie prawnym funkcjonuje również – i to od lat – Dekret z dn. 23.04. 1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych ( Dz. U. Nr 23, poz. 98 z zm.), a więc akt analogiczny, tyle że odnoszący się do klęsk żywiołowych.
Lista