Branża telekomunikacyjna i medialna

342.

Konieczność zmiany modelu organu regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego na model kolegialny.
Konieczność zmiany modelu organu regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego na model kolegialny.

Postulujemy wprowadzenie kolegialnego modelu organu regulacyjnego. Organ taki z uwagi na konieczność wypracowania wewnątrz członków tego organu wspólnego stanowiska cechowałby się lepszym wyważeniem podejmowanych decyzji. Uważamy, że możliwe jest sprawne i szybkie funkcjonowanie takiego organu, czego dowody obserwujemy w wielu państwach członkowskich UE: Wielkiej Brytanii (Ofcom), Francji (ARCEP), Hiszpanii (CMT), Czechach, Niemczech, etc.
Ustawa PT – przepisy ustrojowe art. 189 i następne.
Oceniamy, że przepisy ustrojowe dotyczące organu regulacyjnego powinny zostać zmienione, aby regulator rynku telekomunikacyjnego stał się organem kolegialnym. Można tu zastanowić się nad adaptacją jednego z funkcjonujących w Europie modeli, np.: francuskiego, hiszpańskiego, brytyjskiego czy niemieckiego.

Organy kolegialne cechują się podejmowaniem bardziej wyważonych decyzji przy uwzględnieniu punktów widzenia kilku osób wchodzących w ich skład. Jest to szczególnie istotne w przypadku rynku telekomunikacyjnego, gdzie decyzje opatrzone są rygorem natychmiastowej wykonalności, zmiany rynkowe zachodzą bardzo szybko i ryzyko podjęcia złej lub wadliwej decyzji jest bardzo wysokie.

Uważamy, również, że w przypadku organu kolegialnego będzie dochodziło do lepszej kontroli wydawanych decyzji, co przy praktycznym braku ochrony sądowej (bardzo długie postępowania) jest kluczowe dla przedsiębiorców działających na tym rynku.
Lista