Branża telekomunikacyjna i medialna

344.

Brak możliwości racjonalnego średnio i długoterminowych planowania inwestycji w sieć radiokomunikacyjną jako efekt braku długoterminowego harmonogramu uwalniania częstotliwości radiowych.
Brak możliwości racjonalnego średnio i długoterminowych planowania inwestycji w sieć radiokomunikacyjną jako efekt braku długoterminowego harmonogramu uwalniania częstotliwości radiowych.

Planowanie budowy sieci, a zwłaszcza efektywnej rozbudowy (dla świadczenia usług o odpowiedniej jakości) oparte jest o wielkość posiadanych obecnie i w przyszłości zasobów radiowych. Brak wiarygodnych informacji o terminach, kiedy uwalniane będą kolejne pasma prowadzi do planowania opartego tylko o obecne zasoby - co do zasady droższego, albo obarczone jest nadmiernym ryzkiem.
Brak harmonogramu uwalniania częstotliwości dla zastosowań cywilnych.
Ogłoszenie i konsekwentna realizacja harmonogramu uwalniania częstotliwości dla zastosowań cywilnych.
Lista