Branża telekomunikacyjna i medialna

370.

Direct Debit – polecenie zapłaty
Direct Debit – polecenie zapłaty: złożenie w banku dyspozycji polecenia zapłaty wymaga formy papierowej, co w konsekwencji oznacza konieczność wizyty klienta w oddziale banku.
Porozumienia międzybankowe w sprawie polecenia zapłaty.
Umożliwienie złożenia dyspozycji polecenia zapłaty w ramach bankowości elektronicznej, bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów przez klienta.
Lista