Bariery podatkowe

Lista barier związanych z: VAT

 • VAT214.

  Brak możliwości przyspieszenia zwrotu części...

  Brak możliwości przyspieszenia zwrotu części kwoty podatku VAT poprzez złożenie zabezpieczenia na część kwoty objętej wnioskiem o zwrot.

  czytaj więcej
 • VAT215.

  Brak możliwości odliczenia VAT

  Brak możliwości odliczenia VAT w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z opodatkowania.

  czytaj więcej
 • VAT216.

  Zasada nakładająca obowiązek zapłaty...

  Zasada nakładająca obowiązek zapłaty zaliczek w dwóch pierwszych miesiącach kwartału stawia pod znakiem zapytania sens regulacji umożliwiających...

  czytaj więcej
 • VAT217.

  Ograniczenia przedmiotowe szersze niż w...

  Ograniczenia przedmiotowe szersze niż w dyrektywach przy procedurze szczególnej małego podatnika.

  czytaj więcej
 • VAT218.

  Zbyt restrykcyjne przepisy regulujące wymogi...

  Zbyt restrykcyjne przepisy regulujące wymogi dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu zwrotu podatku VAT podróżnym, nakładające na te...

  czytaj więcej
 • VAT219.

  Brak regulacji dotyczących grup podatkowych....

  Brak regulacji dotyczących grup podatkowych.

  czytaj więcej
 • VAT220.

  Nieprecyzyjne określenie opodatkowania aportów. ...

  Nieprecyzyjne określenie opodatkowania aportów. Po wydaniu rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 r. likwidującego zwolnienie aportów z podatku VAT...

  czytaj więcej
 • VAT221.

  Brak uzasadnienia stosowania 30% sankcji...

  Brak uzasadnienia stosowania 30% sankcji w podatku naliczonym w przypadku braku rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności...

  czytaj więcej
 • VAT222.

  Zbyt szeroko określony obowiązek ewidencjonowania...

  Zbyt szeroko określony obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej, hamujący nowoczesne formy sprzedaży i świadczenia...

  czytaj więcej
 • VAT224.

  Niejasne przesłanki stosowania zwolnienia...

  Niejasne przesłanki stosowania zwolnienia z VAT dla usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

  czytaj więcej
 • VAT225.

  Niekorzystna zmiana prawa obniżenia podatku...

  Niekorzystna zmiana prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie transakcji WNT. Moment obniżenia podatku należnego uzależniony...

  czytaj więcej
 • VAT226.

  Przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego...

  Przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem „importu usług”, samonaliczeniem podatku przy dostawie towarów mogą...

  czytaj więcej
 • VAT227.

  W przypadku korzystania z ulgi za złe długi...

  W przypadku korzystania z ulgi za złe długi istnieje trudność w ustaleniu faktu czy na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji dłużnik...

  czytaj więcej
 • VAT228.

  Zgodnie z art. 100 ust. 3 informacje podsumowujące...

  Zgodnie z art. 100 ust. 3 informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu,...

  czytaj więcej
 • VAT229.

  Zróżnicowanie w stawkach VAT towarów substytucyjnych...

  Zróżnicowanie w stawkach VAT towarów substytucyjnych względem siebie, np. smoczki dla niemowląt kauczukowe i silikonowe.

  czytaj więcej
 • VAT230.

  Brak ustawowego określenia przedmiotu opodatkowania...

  Brak ustawowego określenia przedmiotu opodatkowania przy dostawie gruntów budynków i budowli – tylko z orzecznictwa wynika, że to działka a nie...

  czytaj więcej
 • VAT231.

  Definicja prezentów o małej wartości.

  Definicja prezentów o małej wartości. Obecna regulacja ustawy o VAT nakłada na podatników uciążliwy obowiązek prowadzenia ewidencji osób obdarowanych,...

  czytaj więcej
 • VAT232.

  Nieprecyzyjna konstrukcja definicji pierwszego...

  Nieprecyzyjna konstrukcja definicji pierwszego zasiedlenia, powoduje brak opodatkowania obrotu spekulacyjnego nowymi nieruchomościami.

  czytaj więcej
 • VAT233.

  Podział gruntu (podstawa opodatkowania)

  Podział gruntu (podstawa opodatkowania) pomiędzy rożne budynki na jednej działce – brak wskazówek jak to dzielić wartościowo, funkcjonalnie, powierzchniowo...

  czytaj więcej
 • VAT234.

  Ryzyko nabywania towarów bez szczegółowej...

  Ryzyko nabywania towarów bez szczegółowej weryfikacji kontrahenta.

  czytaj więcej
 • VAT235.

  Konieczność dołączania do deklaracji...

  Konieczność dołączania do deklaracji VAT wniosku o przyspieszony zwrot podatku.

  czytaj więcej
 • VAT236.

  Zwrot VAT na umotywowany wniosek podatnika...

  Zwrot VAT na umotywowany wniosek podatnika w przypadku niewykonywania w danym okresie czynności opodatkowanych.

  czytaj więcej