Bariery podatkowe

214.

Brak możliwości przyspieszenia zwrotu części kwoty podatku VAT.
Brak możliwości przyspieszenia zwrotu części kwoty podatku VAT poprzez złożenie zabezpieczenia na część kwoty objętej wnioskiem o zwrot.
Art. 87 ust. 6 w związku z ust. 2, 2a, 4a-4f ustawy o VAT.
Możliwość przyspieszenia zwrotu VAT w części poprzez zastosowanie zabezpieczenia, a pozostałej części wg terminów ogólnych.
Lista