Bariery podatkowe

215.

Brak możliwości odliczenia VAT
Brak możliwości odliczenia VAT w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z opodatkowania.
Art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.
Powrót do poprzedniego brzmienia przepisu, gdzie brak możliwości odliczenia VAT w takiej sytuacji wymagał jeszcze, by kwota wskazana w fakturze nie została uregulowana.

Obecna regulacja może być uznana za sprzeczną z dyrektywą 2006/112/WE – dlatego polski rząd powinien zainicjować dokonanie odpowiednich zmian w dyrektywie lub uzyskanie prawa do stosowania odstępstwa w tym zakresie.

Lub wprowadzić zmiany do Ordynacji podatkowej, które wyłączałyby sankcje podatkowe (odsetki) i karno-skarbowe za nieprawidłowe odliczenia (w przypadku gdy VAT należny został uregulowany przez sprzedawcę).
Lista