Bariery podatkowe

216.

Zasada nakładająca obowiązek zapłaty zaliczek
Zasada nakładająca obowiązek zapłaty zaliczek w dwóch pierwszych miesiącach kwartału stawia pod znakiem zapytania sens regulacji umożliwiających kwartalne rozliczenie podatnikom innym niż mali podatnicy.
Art. 99 ust. 3-7 ustawy o VAT.
Możliwość składania deklaracji kwartalnych bez konieczności wpłacania zaliczek comiesięcznych, o których mowa w art. 103 ust. 2a.
Lista